Ontwikkelingen

Vastgoedontwikkelaar

Buis Real Estate treedt op als adviseur voor zowel ontwikkelaars als eindbeleggers en investeerders inzake vastgoedontwikkelingen.

De ontwikkelaars krijgen ondersteuning om in een vroeg stadium kennisoverdracht te ontvangen van het meest recent uitgevraagde beleggerseindproduct. Daarnaast krijgen ze ondersteuning om (delen) van gebiedsontwikkelingen pro-actief te vervreemden aan eindbeleggers die de ontwikkelaar desgewenst kunnen faciliteren door middel van (bijvoorbeeld) forward funding.

Voordelen voor vastgoedontwikkelaar

Voordelen voor vastgoedontwikkelaar

  • Weergave van brede doelgroep (eerstelijns informatie);
  • Proactieve desinvestering door “forward funding”.
  • Meeste actuele marktinformatie van eindbeleggers (PvE’s – BAR);
  • Track record van Buis Real Estate voor hogere succesratio/ scoringskans;
  • Toegang tot breed netwerk met minimaal 5000 linkedin contacten en ca. 2.500 persoonlijke contacten, meestal op C-Level in Nederlandse vastgoed sector.

Vastgoedbelegger

De beleggers, die variëren van vermogende particulieren, actieve vastgoedbedrijven/ fondsen tot aan institutionele eindbeleggers in Nederland en Duitsland vinden hun ondersteuning in een actieve acquisitie naar nieuwe beleggingsproducten. Specialisme is nieuwbouw woningen (sociaal – en middenhuur) van enig volume in geheel Nederland. Vaak is het Programma van Eisen (PvE) van de belegger een goed uitgangspunt om naast de plannen van ontwikkelaar te leggen om vervolgens in teamverband op zoek te gaan naar het beste (duurzame/ energiezuinige/ levensloopbestendige en/of circulaire) product. Door de snel veranderende markt en wijzigingen in Wet en regelgeving heeft het sterk de voorkeur te kiezen voor Co-creatie.

Voordelen voor vastgoedbelegger:

  • Toegang tot breed netwerk;
  • Door pro-actieve verwerving hogere scoringskans dan afwachten tenders of gereed product met corporate processen;
  • Bijtijds invloed op eindproduct en daarmee een betere portefeuille opbouw;
  • Toegang tot breed netwerk met minimaal 5000 linkedin contacten en ca. 2.500 persoonlijke contacten, meestal op C-Level in Nederlandse vastgoed sector.