Consultancy

Trusted Advisor

Buis Real Estate is door de ruim 25 jaar werkzaam te zijn in de vastgoedsector, verworden tot een “trusted advisor” voor Family Offices en vastgoedondernemingen. Als ervaringsdeskundige in de vastgoedsector is er een generalistisch beeld op de sector ontstaan. Zaken als waarderingen, financieringen, portfoliomanagement met daarbij de investeringen en/of desinvesteringsoverwegingen zijn orde van de dag binnen de klantgroep.

De adviesrol kent meerdere uitvoeringsvormen. Dit kan ad hoc, semi-structureel of via een vaste afspraak voor een langjarige samenwerking. Vraagstukken waar BRE een bijdrage in kan leveren zijn o.a.:

  • Aankoop beoordeling;
  • Verkoop overwegingen;
  • Portfolio opbouw (mix van vastgoed of juist niet);
  • Financiering structuren;
  • Rentebeleid;
  • Strategisch partnerschap;
  • Gelegenheidscombinaties;
  • Directievoering (commercieel);
  • Taxatie management (aansturen/aanstellen taxateurs);
  • Directievoering makelaarsteam.