Beleggingen

Buis Real Estate is sinds medio 1995 actief in het bemiddelen tussen beleggers in commercieel vastgoed. Van bedrijfsruimten, winkels, kantoren tot wooncomplexen. Dit door geheel Nederland. Wij hebben een uitgebreid eigen netwerk van vermogende particulieren, family offices, vastgoedondernemingen, vastgoedfondsen tot aan (semi-) institutionele partijen.

Buis Real Estate heeft de laatste jaren een specialisatie ontwikkeld voor de bemiddeling tussen ontwikkelaar en eindbelegger voor nieuw te realiseren woningen in segmenten sociale- en midden huur. Door beleggers in een vroeg stadium aan tafel te krijgen bij de ontwikkelaar, bestaat er de mogelijkheid om “tailormade” een gereed eindproduct te maken voor de belegger die volledig conform hun eigen Programma van Eisen (PvE) is gerealiseerd. Naast het PVE voldoet het aan de laatste wensen qua energiezuinigheid, circulariteit, ESG en andere relevante zaken voor aandeelhouders/ stakeholders.

Het heeft de voorkeur om tegen indiening van de omgevingsvergunning de eerste contacten te hebben. Belegger heeft dan nog invloed op het Definitieve Ontwerp (DO). Transacties zijn te realiseren bij afgifte Onvoorwaardelijke en Onherroepelijke Omgevingsvergunning (OOO). Ook kan de belegger dan de eerste tranche afnemen (grond- en plankosten).

Buis Real Estate

Acquisitie

Buis Real Estate ondersteunt partijen in hun zoektocht naar uitbreiding van hun vastgoedportefeuille. Dit, door pro-actief contact te onderhouden met ons brede netwerk en doelgericht op de zoekvraag van belegger te zoeken naar het gewenste product. Dit kan op een exclusieve basis, alsmede op een niet-exclusieve basis.

Huidige zoekprofielen:

  • Woningen – liefst nieuwbouw – vanaf 20/25 eenheden in kleine en middelgrote steden in Nederland;
  • Woningen in G25, vanaf 100 eenheden – bestaand en nieuwbouw;
  • Kantoren centrumlocaties (stationslokaties);
  • Kantoren geschikt voor transformatie;
  • Winkelcentra geschikt om waarde aan toe te voegen (Value Add);
  • Maatschappelijk vastgoed / Zorgvastgoed in geheel Nederland;
  • Ontwikkellokaties in heel Nederland.

Dispositie:

Voor een veelvoud van opdrachtgevers zoekt Buis Real Estate voor een passieve dispositie. Wij geven de voorkeur aan een “off-market” benadering om zo de beleggingswaarde maximaal in stand te houden en het netwerk te respecteren voor een “stille” transactie. Met enige regelmaat zijn er objecten in portefeuille voor een desinvestering. Om hiervoor in aanmerking te komen is een persoonlijk onderhoud wenselijk, mede om direct een aanvang te nemen met zaken nodig voor een gedegen “KYC” (Know-Your-Customer).