Boulevard Heuvelink

< terug
Boulevard Heuvelink van boven

Boulevard Heuvelink

Buis Real Estate is met Gemeente Arnhem en relevante perceeleigenaren in gesprek over de gebiedsvisie van de Boulevard Heuvelink.  Vanaf medio 2023/2024 meer informatie beschikbaar.

In samenwerking met Palazzo heeft Buis Real Estate een aantal renders gemaakt met betrekking tot de gebiedsvisie van de Boulevard Heuvelink in Arnhem. De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn:

  • Hoogwaardige binnengebied;
  • Commerciële plint (retail en/of supermarkt);
  • Laagdrempelig, het moet voor iedereen bereikbaar kunnen zijn;
  • Groene/ Ecologische opzet, wonen in een groene omgeving;
  • Duurzame bebouwing;
  • Huisvesting voor diverse doelgroepen;
  • Mogelijkheid tot studentenhuisvesting (Artez/ Hogeschool Arnhem en Nijmegen);
  • Het wordt in fases gerealiseerd.

Buis Real Estate is uit hoofde van huidige eigenaar met Gemeente Arnhem en een aantal perceeleigenaren in en rondom Boulevard Heuvelink in gesprek gegaan over de gebiedsvisie van de Boulevard Heuvelink medio 2020/2021. Het ideaalmodel om te komen tot een gebiedsontwikkeling is uiteindelijk niet gelukt door de complexiteit. Wel zijn er enkelvoudige ontwikkelingen ontstaan die actief bijdragen aan de woningbehoefte en verbetering van de kwaliteit in de directe woonomgeving. Vanaf medio 2023/2024 komen deze plannen concreet beschikbaar.

Locatie

Het betreft een binnenstedelijke gebiedsvisie in Arnhem aan de Noordelijke kant van de Boulevard Heuvelink. De Boulevard Heuvelink bevindt zich in het Spijkerkwartier, een wijk met veel allure door haar vele monumentale panden.