Forward Funding Consultancy

< terug
Rivium van beneden

Forward Funding Consultancy

Buis Real Estate is pro-actief in het koppelen van ontwikkelaars en beleggers tijdens haar forward funding proces.

Overzicht

Een forward funding project is een complex proces. In de beginfase van de ontwikkeling (meestal op basis van het definitieve ontwerp) sluiten de projectontwikkelaar en de belegger een koop- en realisatieovereenkomst. De bouwgrond wordt meestal kort voor aanvang van de bouw overgedragen aan investeerder(s). Altijd na ontvangst van de onvoorwaardelijke en onherroepelijke omgevingsvergunning.

Na juridische overdracht betaalt de belegger een aanbetaling die gelijk staat aan de aankoopprijs van de grond plus een vergoeding voor de gemaakte plankosten. Bij de realisatie van de opstal betaald de beoogd belegger opvolgend in bouwtermijnen aan de aannemer/bouwer.

Dit betekent dat projectontwikkelaars bij termijnfinanciering in het algemeen geen externe financiering hoeven aan te trekken. Beleggers zullen vaak vooraf een lagere (of geen) rente op de aankoopprijs vragen in vergelijking met externe financiers. Termijnfinanciering heeft dus aanzienlijke financieringsvoordelen voor projectontwikkelaars.

Due Diligence

In een forward funding-constructie is de due diligence gewoonlijk beperkt, vooral als het vastgoedproject zich nog in een vroeg stadium bevindt. Buis Real Estate heeft door haar kennis en ervaring een gestructureerd proces opgebouwd om een forwardfunding-constructie in goede banen te leiden.

Neem contact op met Buis Real Estate wanneer u behoefte heeft aan een sparringpartner tijdens een forward funding proces! We leggen graag een aantal van onze casussen uit (bijvoorbeeld Project Eltenstaete).